Vad är Lions

Sedan Lions bildades av Melvin Jones i Chicago, Illinois, USA år 1917, har åtskilliga personer runt om i världen insett att det finns mycket att hjälpa till med där samhällets stöd inte räcker till. Organisationen är en Internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen.
Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.

Lions hjälper
bl.a. genom personligt kontaktarbete på lokal nivå, riks- och världsomfattande kampanjer, stöd till ungdomar vid deltagande i internationella läger, internationella projekt fokuserade på Rumänien och Baltikum samt genom den Internationella Katastroffonden "Lions Clubs Internationella Foundation".

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.

All administration betalas av medlemmarna själva.

Hans Majestät
Carl XVI Gustaf
Lions Beskyddare