Tätorten har 2650 invånare och avståndet till Umeå är 15 km
Copyright © 2005 Webmaster
 
SÄVAR LIONS - 30 år
Vad är Lions ?
Läs mer ....
Glasögoninsamling Läs mer .....
GLASÖGONINSAMLING
Behovet är oändligt och Vision For Alls (VFA) insats och Lions engagemang är mycket uppskattat
 
Sedan april 1995, har VFA i genomsnitt rest till 5-6 länder per år. Under dessa år har 248 optiker och 267 assistenter hjälpt ca 80 000 patienter, av vilka ca 70 % har varit kvinnorr. En arbetsinsats värd över 80 000 000:- och det tack vare bl.a Lions stöd.
http://www.visionforall.org

Hjälp Vision For All att hjälpa de fattiga i Peru till att se bra! pg 90 06 61 - 0
Bidrag till: "John Godoy- Peru 2012"

 

klart.se

besöksräknare
räknare>