Klubben bildades den 19 november 1984. Vid starten hade klubben 28 medlemmar och de tjugofemtal medlemmar, som idag tillhör klubben har fört Lions valspråk"Vi tjäna" vidare.
Klubbens grundare och förste president var Bengt Lindgren och dåvarande DG Ernst Lundgren, Bjurholm medverkade vid klubbens charter den 23 februari 1985.

Månadsmötena har alltsedan starten förlagts till andra måndagen i varje månad klockan 19.00. Däremot har lokalfrågan inte varit lika självskriven.

Ett antal olika aktiviteter har under åren bidragit till att skapa förutsättningar för de hjälpinsatser som gjorts på det internationella-, nationella och lokala planet.

Här bör speciellt nämnas Sävar marknad och Ankracet som hålls varje år.

Lokalt känner vi oss stolta att vi 1997 lyckades starta Björkgårdsfonden vars ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd till behövande med diagnosen epilepsi och deras närstående för deras rehabilitering och information på Björkgårdens rehabiliteringscentra för neurologiskt handikappade i Sävar. Dit skänker vi behållningen från det årliga Ankracet i Sävarån.

Sävar Lions delar årligen ut två st ungdomsledarstipendier i samband med vår marknadsdag.

De pengar som vi inom klubben samlar in går oavkortat till hjälpverlsamhet..
All administration betalas av medlemmarna.