I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur".
Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs iniativet till glasögoninsamlingen av distrikt 101 M för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlades in från hela landet av Lionsklubbar och skickades till Stefanskolan, Borentsberg, som var en optikerskola.
Stefanskolan har upphört med optikerutbildningen, varför Multipeldistrik 101 har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Vision For All. Föreningens ordförande är John Godoy och har tidigare arbetat på Stefanskolan i Borensberg som lärare. Där mättes glasens styrka upp och klassificerades. Glasögonen skickades sedan ut till behövande medmänniskor världen över.

Vision For All fortsätter med samma fina arbete som Stefanskola gjort i alla år.
Vision for All har arbetat med glasögoninsamling under en längre period och är en non-profit organisation som vill väcka intresse och medvetenhet i Sverige, särskilt hos optiker om hur viktig och önskvärd optikerns insats är i utvecklingsländer. VFA arbetar med de fattigaste som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon, så det är aldrig frågan om att konkurrera med de inhemska optikerna.

Vill du veta mer om Vision for All besök gärna deras hemsida genom att klicka på logon!Lämna in dina gamla glasögon i lådan vid entrén ICA Sävar
så kommer Sävar Lions att skicka dom vidare
Lions Glasögoninsamling